Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với drakedesignassociates.com! Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ.
  1. Chấp Nhận Điều Khoản
Bằng cách truy cập hoặc sử dụng drakedesignassociates.com, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  1. Hành Vi Người Dùng
  1. Nội Dung
  1. Sở Hữu Trí Tuệ
  1. Quyền Riêng Tư
  1. Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba
  1. Tuyên Bố từ Chối Trách Nhiệm
  1. Giới Hạn Trách Nhiệm