Chính sách Bảo mật

  1. Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với drakedesignassociates.com! Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng drakedesignassociates.com, bạn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong chính sách này.
  1. Thông tin chúng tôi thu thập

– Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email và các chi tiết liên hệ khác của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc tương tác với trang web của chúng tôi.

– Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về sự tương tác của bạn với trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và các trang đã truy cập.

– Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để tăng cường trải nghiệm duyệt web của bạn và phân tích lưu lượng truy cập trang web.

  1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

– Để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

– Để gửi bản tin và cập nhật (nếu bạn đã đăng ký).

– Để phân tích hành vi người dùng và nâng cao trang web của chúng tôi.

  1. Bảo mật dữ liệu
  1. Dịch vụ của bên thứ ba
  1. Quyền của bạn